Menu

Verwijsbrief

Bij aanmelding is een verwijsbrief van uw huisarts noodzakelijk. Uw huisarts verwijst u naar de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) of naar de Specialistische GGZ (SGGZ).

De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met licht tot matig ernstige stoornissen en de behandeling zal kortdurend zijn (maximaal 12 gesprekken).

In de Specialistische GGZ is sprake van ernstige of complexe klachten. De behandeling van deze klachten duurt langer dan behandelingen in de Generalistische Basis GGZ. De intake wijst uiteindelijk uit of uw huisarts goed verwezen heeft. Als dit niet het geval is, bijvoorbeeld omdat er geen diagnose gesteld kan worden, wordt u ofwel terug verwezen naar de huisarts met een advies ofwel, bijvoorbeeld als verwezen is naar een niet passend product, wordt de huisarts verzocht een nieuwe verwijzing naar het juiste product af te geven.

взять займ на карту взять займ онлайн быстрые кредиты