Menu

Schematherapie

Het uitgangspunt van schematherapie is het idee dat iedereen vanaf zijn geboorte overtuigingen of schema’s over zichzelf en andere mensen ontwikkelt. Die schema’s bepalen hoe we nieuwe situaties benaderen en aanpakken. Schema’s kunnen positief of negatief zijn. Voorbeelden van negatieve schema’s zijn: “ik ben niet de moeite waard”, “iedereen laat me uiteindelijk in de steek” of “anderen maken misbruik van mij”. Dergelijke negatieve schema’s zorgen voor vertekeningen in het denken. Ze beïnvloeden ons gedrag op een manier die voortdurend tot problemen leidt. Ze zijn vaak vroeg in het leven ontstaan en een soort tweede natuur geworden. Daarom leiden ze vaak tot langdurige problemen in het functioneren.
In een schematherapie onderzoekt u welke schema’s verband houden met uw problemen. U leert om de invloed van deze schema’s af te zwakken en andere schema’s op te bouwen. Deels wordt hierbij gebruikt gemaakt van standaardtechnieken uit de cognitieve gedragstherapie. Daarnaast is er aandacht voor ervaringen uit het verleden die geleid hebben tot de vorming van negatieve schema’s. U leert daarbij afstand te nemen van de negatieve conclusies die u gewoonlijk over uzelf en/of anderen trekt. Tot slot wordt aandacht besteed aan de manier waarop schema’s doorwerken in uw relaties en hoe ze in de therapie zelf tot uiting komen.

Meer informatie over schematherapie kunt u vinden op www.schematherapie.nl.

взять займ на карту взять займ онлайн быстрые кредиты