Menu

Zorgpad: van aanmelding tot afsluiting behandeling

Wanneer u zich aanmeldt, bij voorkeur telefonisch, wordt in eerste instantie een tweetal afspraken met u gemaakt. Deze afspraken worden via (beveiligde) mail bevestigd. Daarnaast wordt u verzocht om een of meer vragenlijsten in te vullen. De uitkomsten van deze vragenlijsten geven een indicatie van de ernst van de klachten.

De intake-afspraken zijn bedoeld om uw klachten en problemen te inventariseren (diagnostiek), een juiste behandelindicatie te stellen (Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ), maar ook om informatie over de werkwijze, praktijkregels en afspraken te bespreken. Zodra een helder beeld is ontstaan van uw klachten, de instandhoudende factoren en omgevingsfactoren wordt een behandelplan gemaakt. Alvorens te starten met de therapie wordt u gevraagd in te stemmen met dit behandelplan.

Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.

Tijdens de behandeling wordt u een of meermalen verzocht klachtenlijsten in te vullen om zodoende resultaat van de therapie te meten (zogenaamde effectmeting) en om indien nodig de behandeling bij te stellen (waarvoor ook uw instemming vereist is). Bij afsluiting van de behandeling tenslotte wordt u wederom gevraagd dezelfde klachtenlijst (effectmeting) en daarnaast een klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen. De bedoeling van deze laatste lijst is om te onderzoeken hoe tevreden u bent over de praktijk, de behandelaar en de behandeling en of er mogelijk verbeterpunten zijn.

Meestal wordt tot slot een follow-up sessie gepland om zodoende te bekijken of de behaalde resultaten blijvend zijn.

взять займ на карту взять займ онлайн быстрые кредиты