Menu

Algemeen

U heeft, met uitzondering van een aantal psychische klachten en aandoeningen (zie onder niet verzekerde zorg), vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. Er moet dan aan een aantal voorwaarden zijn voldaan: 1. u bent door uw huisarts verwezen (verwijsbrief), 2. er kan een diagnose worden gesteld en 3. deze diagnose valt van overheidswege onder de basisverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk eigen risico.

Uw intake en behandeling worden door uw zorgverzekeraar verrekend met uw openstaande eigen risico. Dit betekent dat wanneer u uw eigen risico nog niet of gedeeltelijk hebt gebruikt en u in behandeling komt, de kosten van de intake en behandeling afgetrokken worden van uw nog openstaande eigen risico.

Goed om te weten is, dat dit ook het geval is, wanneer na de intake onverhoopt zou blijken, dat Kladler Savelsberg Psychotherapie u niet kan behandelen of wanneer u zelf kiest om na de intake niet in behandeling te komen. Uw eigen risico wordt elk jaar dat u een intake of behandeling heeft aangesproken. Dit eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar bij u geïnd.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van aanwezigheid van een contract tussen mijn praktijk en uw zorgverzekeraar. In het geval er geen sprake is van een contract kunt u in de polisvoorwaarden van de door u afgesloten zorgverzekering nalezen wat de hoogte van de vergoeding is.  De praktijk heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars: VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis, Zorg en Zekerheid, Eno Zorgverzekeraar, ONVZ, DSW en ASR. Dit betekent dat uw behandeling in principe (na aftrek van openstaand eigen risico) volledig voor vergoeding in aanmerking komt. Nadere informatie kunt u inwinnen bij uw zorgverzekeraar.

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel van uw zorgtraject (de zorgprestatie) is een prijs afgesproken. De kosten die in rekening gebracht worden bij uw zorgverzekeraar zijn afhankelijk van verschillende factoren: duur van het consult, het beroep van de zorgverlener, de setting waarin de zorg plaatsvindt, het type consult (diagnostiek of behandelconsult) en eventuele tariefkortingen of –opslagen die zijn afgesproken met uw zorgverzekeraar.

 

взять займ на карту взять займ онлайн быстрые кредиты