Menu

Algemeen

Vanaf januari 2014 heeft u, met uitzondering van een aantal psychische aandoeningen (zie onder niet verzekerde zorg), vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ en in de Specialistische GGZ. Er moet dan aan een aantal voorwaarden zijn voldaan: – u bent door uw huisarts verwezen (verwijsbrief) – er kan een diagnose worden gesteld en – deze diagnose valt van overheidswege onder de basisverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het wettelijk eigen risico. Dit eigen risico wordt door uw zorgverzekeraar bij u geïnd.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van aanwezigheid van een contract tussen mijn praktijk en uw zorgverzekeraar. In het geval er geen sprake is van een contract kunt u in de polisvoorwaarden van de door u afgesloten zorgverzekering nalezen wat de hoogte van de vergoeding is.

De praktijk heeft contracten met de volgende zorgverzekeraars: VGZ (waaronder IZA, Univé en UMC), CZ (waaronder ook OHRA en Nationale Nederlanden), Zilveren Kruis (waaronder De Friesland, Interpolis, FBTO, Achmea en One Underwriting Health), Menzis en Anderzorg, VRZ (waaronder Zorg en Zekerheid, Eno Zorgverzekeraar en ONVZ), DSW/ASR. Dit betekent dat uw behandeling in principe (na aftrek van openstaand eigen risico) volledig voor vergoeding in aanmerking komt. Nadere informatie kunt u inwinnen bij uw zorgverzekeraar.

взять займ на карту взять займ онлайн быстрые кредиты