Menu

Behandelafspraken

Nadat u ingestemd heeft met het behandelplan, kunnen behandelafspraken gemaakt worden. Deze afspraken duren in principe 45 minuten. In de beginfase van de behandeling vinden de behandelafspraken doorgaans wekelijks plaats. Naarmate de behandeling vordert zullen de afspraken in frequentie afnemen, naar bijvoorbeeld één afspraak in de 2 of 3 weken.

Afspraken vinden in overleg met u, maar altijd tijdens kantooruren, plaats (zie openingstijden). Wanneer de behandeldoelen zijn bereikt wordt een ontslagafspraak gemaakt. Vlak voor of tijdens deze afspraak wordt een evaluatie gedaan, onder meer door middel van het invullen van een klachtenlijst. Ook wordt u dan gevraagd een klanttevredenheidsvragenlijst in te vullen, omdat ik benieuwd ben hoe ik mijn zorg zou kunnen verbeteren. Na deze ontslagafspraak wordt een laatste, zogenaamde follow-up afspraak met u gemaakt. Dit om na te gaan of de bereikte resultaten blijvend zijn.

взять займ на карту взять займ онлайн быстрые кредиты