Menu

Generalistische Basis GGZ

Op basis van (de ernst van) uw klachten wordt tijdens de intake bepaald in welk ‘zorgzwaarteprofiel’ u past. Op basis van dit profiel kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld zorgzwaarte-product: Kort, Middel of Intensief. Van elk product is een bijbehorende maximum behandelduur bepaald. Dit maximum wordt met u besproken voor de start van de behandeling.

взять займ на карту взять займ онлайн быстрые кредиты