Menu

Generalistische Basis GGZ

Tijdens de intake worden uw klachten in kaart gebracht. Op basis van (de ernst van) uw klachten wordt bekeken of uw klachten passen binnen de generalistische basis GGZ (GBGGZ) of de specialistische GGZ (SGGZ). Milde of matig ernstige klachten worden doorgaans binnen de GBGGZ behandeld, meer ernstige of complexere klachten binnen de SGGZ. Tijdens de intake wordt met u besproken welk product, GBGGZ of SGGZ, het best passend lijkt.

взять займ на карту взять займ онлайн быстрые кредиты