Menu

Niet verzekerde zorg

De behandeling van sommige psychische klachten en stoornissen wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. De overheid heeft bepaald dat bijvoorbeeld aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek en een aantal andere stoornissen uitgesloten zijn van verzekerde zorg. Behandeling van deze klachten zult u daarom zelf moeten bekostigen. U krijgt hiervan maandelijks een factuur. Het tarief van een individuele sessie is door de overheid vastgesteld (code 198300, overige zorgproducten, consult niet-basispakketzorg) en bedraagt €114,41 per sessie. U kunt hierover informatie inwinnen bij uw zorgverzekeraar.

Het is ook mogelijk dat u begeleiding in de vorm van coaching wenst. Coaching wordt meestal niet vergoed door zorgverzekeraars (informeer eventueel bij uw zorgverzekeraar). De factuur wordt maandelijks aan u verzonden. Het tarief voor een sessie (45 minuten) bedraagt €150,00. Over het tarief is 21% BTW verschuldigd (coaching valt niet onder ‘zorg’).

взять займ на карту взять займ онлайн быстрые кредиты